Använd onlinekredit när du köper eldstad

Att installera en eldstad hemma är något som kräver en hel del noggrannhet och man ska vara beredd på att det kan komma att kosta en bra slant. Här är några saker att tänka till kring rörande säkerhet och ekonomi när du ska installera en eldstad hemma.

Det är vacker och behagligt att ha en eldstad hemma i villan, men det kostar en hel del att installera en. Både själva kaminen kostar och även installation och koppling till skorsten kan dra iväg i pris. Och de tillkommande kostnaderna just är något som man kanske inte tänker på så mycket när man väl står i butiken och köper sig en eldstad. Just tilläggskostnaderna blir en chock för många vilket ofta resulterar i att byggarbetet avstannar, men så behöver det inte vara. Allt du behöver ha är en tillförlitlig buffert att kunna plocka från. Smart kan till exempel vara att dra fördel av Euroloans onlinekredit, vilket du kan läsa mer om på www.euroloan.se. Den krediten kostar bara när du använder den och du kan snabbt täcka alla eventuella extrakostnader som tillkommer. Och tänk på att aldrig snåla när det kommer till säkerhet, för du måste även komma ihåg att uppfylla de krav och regler som finns så att din eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven som finns listade i miljölagstiftningen.

Tänk ekonomiskt smart från början

Det bästa sättet att spara pengar på när du bygger en eldstad är att göra det rätt och riktigt från början, då sänker du genast de underhållskostnader som alltid tillkommer i större eller mindre utsträckning. Tänk på att eldstaden ska:

  • Besiktning av Skorstensfejarmästaren (sotaren) innan den tas i bruk.
  • Vara godkänd med hög verkningsgrad, vilket är bättre än låg.
  • Klara en högsta rökgastemperatur på 350 C.
  • Stå på en plats som klarar dess tyngd utan att ge vika eller skadas, stenplatta är rekommenderat underlag till exempel.

Betala för hantverkare är smidigt

Det går givetvis att själv installera en braskamin eller en eldstad, vilket man bland annat visar upp i en steg-för-steg-artikel i svenska YLE. Men det är nog mer bekvämt för dig att låta ett proffs sköta monteringen, och då är det bara att betala som du behöver göra och sen kan du lita på att arbetet utförs fackmannamässigt. Vad du däremot kommer få stå i oavsett om du anlitar hantverkare eller inte är att underhålla kaminen så den håller sig i gott skick. Här är punkter du bör titta på när du gör underhållsarbete på en kamin:

  • Sotare – ska en gång om året anlitas för att både rensa skorstenen och för att kontrollera så att värmen från kaminen skrids korrekt i bostaden och leds ut ur skorstenen via en fungerande rökkanal.
  • Lufttillförseln – kontrollera att kaminen får tillräckligt med lufttillströmning så att kaminen går att använda som tilltänkt.
  • Rensa kaminen – se till att rensa ur gammal ved och sot ur kaminen så att denna håller sig i gott skick längre.