Tänk på säkerheten när du renoverar tak

När du ska renovera ett tak är säkerheten A och O. Det gäller både för de byggarbetare som ska arbeta uppe på taket och förbipasserande i närheten. Du ska även kunna garantera taksäkerheten efter att renoveringsarbete är slutfört. Läs vidare för att få mer information om detta.

Innan en takrenovering påbörjas bör du göra en taköversyn och få en bild av takets nuvarande skick. Det är enkelt att få hjälp med taksäkerhet i Stockholm om du själv inte vet vad du ska kolla efter. Du rekommenderas anlita en professionell firma i dessa lägen som vet vad som ska göras.

Detta ska du tänka på

Qualified,Roofer,Worker,In,Protective,Uniform,Using,Air,Or,PneumaticMånga privatpersoner tvekar att gå upp på taket då de inte känner sig helt bekväma med detta. De tycker det är bättre att anlita en hantverkare. Själva arbetsuppgifterna är i sig inte så komplicerade om du är van att bygga själv. Det är just säkerheten som är det viktiga. Först och främst bör du aldrig gå upp på taket själv utan alltid ha någon med dig. Boverket har en lång lista med regler som bör följas oavsett om du är privatperson eller företagare. Det inkluderar bland annat vilka takskyddsanordningar som ska finnas samt hur de ska vara monterade.

Ditt tak är en arbetsplats för vissa

Även efter en renovering är det viktigt att du säkerställer att taksäkerheten lever upp till alla förväntningar. Det finns nämligen flera arbetsgrupper som har ditt tak som sin arbetsplats. Det kan inkludera följande:

  • Sotare
  • Olika installatörer
  • Snöskottare

Dessa kan vägra att utföra ett arbete hos dig om en anser att taket inte är säkert nog att de ska kunna utföra sitt arbete. Det kan alltså innebära onödiga utgifter och tid för dig. Därför kan du göra det till en vana att inspektera taket åtminstone en gång per år.

Detta ska du tänka på vid en takrenovering

Repairing,The,Roof,Of,A,Home;,A,Worker,Replaces,ShinglesNär du ska renovera taket brukar det rekommenderas att du monterar upp en byggnadsställning som står där så länge arbetet fortgår. Om du vänder dig till en hantverkare kommer de själva att göra detta. Det kan även behövas en byggnadshiss om taket är väldigt högt upp. Om det bara rör sig om en mindre renovering kan det räcka med bygglina. Är du osäker på vilket som gäller för ditt tak så bör du rådfråga någon med kunskap. Skulle en renovering inte göras på rätt sätt finns det risk för stora skador vid ett senare tillfälle. Det är självfallet något som för undvikas vid samtliga renoveringar.

Ska du renovera bör du också dubbelkolla om du först ska ansöka om bygglov eller inte. Här kan du också behöva ta hjälp av en konsult om du är osäker på vad som gäller. Om du anlitar en firma är det också bra att be om regelbundna uppdateringar om hur arbetet fortlöper. Det kan vara ganska påfrestande att leva bland byggnadsställningar och hantverkare både som privatperson och vid större fastigheter. Om du då har en tidsplan kan du lättare planera ditt liv runtomkring.