Öka värderingen på huset inför försäljning med fungerande öppen spis

Har du planerat att sälja ditt hus? Om huset har en öppen spis finns det några saker du kan tänka på för att maximera vinst vid försäljning. Både skorsten och kamin behöver fungera väl och ha inspekterats nyligen. Du kan också fräscha upp och snygga till övriga delar av huset för att höja vinsten.

Med hjälp av en värdering från https://www.maklarhuset.se/vardering kan du först ta reda på vilka delar av huset som behöver förbättras för att öka dess värde. Mäklarhuset erbjuder en kostnadsfri värdering när du planerar att sälja ditt hus, din villa, fritidshus eller bostadsrätt. Via mäklarens utvärdering får du veta hur mycket pengar du kan förvänta dig i nuläget vid försäljning. Olika faktorer som inverkar på priset inkluderar bostadens skick, läge och utformning.

Inspektion av sotare

För att huset ska vara säkert att flytta in i för nästa ägare behöver din öppna spis vara kontrollerad och sotad. En skorsten bör sotas regelbundet så att det inte börjar brinna i huset. En sotare kan göra en brandskyddskontroll som är en okulär besiktning av att din anläggning är helt och hållet brandsäker. Därmed får du också en indikation på om sotningen är ordentligt genomförd.

Renovera huset

För att förbättra värdet på din bostad kan du renovera den. Att regelbundet renovera och investera i din bostad brukar löna sig med tiden, samtidigt som det skapar en trevlig boendemiljö. Därför ska du renovera:

  • De flesta köpare vill kunna flytta in direkt i huset utan att behöva göra några stora egna renoveringar.
  • Varannan köpare är enligt en Sifo-undersökning villiga att betala ett högre pris för ett värmesystem som är mer miljö- och kostnadseffektivt.
  • Endast sex procent av köparna vill betala mer för nymålade tak och väggar.
  • Att renovera badrummet brukar höja värdet på huset.

Försäljning av hus med öppen spis

När någon väljer att köpa ditt hus har de egen undersökningsplikt, där de ska provtrycka och besiktiga skorstenarna. Denna besiktning behöver göras i förväg innan kontraktet skrivs. Detta minskar risken för dyra tvister när husköpet väl är genomfört. Om sprängningsarbeten ska utföras på tomten behöver skorstenen kontrolleras först. Det ska också göras en kontroll efter arbetet så att inga skador har uppkommit på skorstenen vid sprängningen.