Så fixar du braskamin hemma

En braskamin ger värme och trivsel till hemmet. Det är viktigt att ta hjälp av sakkunniga då kamin och skorsten installeras. Vilken kamin du bör välja beror på hur och var den ska användas.

Med höst och vinter i antågande finns det få saker som slår en braskamin i hemmet. En kamin är vacker att se på, värmer upp huset och höjer mysfaktorn till max. Läs mer om bras- och täljstenskaminer och få råd om hur du går tillväga för att installera och använda en braskamin på ett säkert sätt.

Så installerar du braskaminen

Har du inte redan skorsten behöver du installera en. Du behöver då ansöka om tillstånd, så kolla vad som gäller i din kommun. Får du tillstånd finns flera saker du behöver tänka på som att rådgöra med skorstensfejarmästare både före och efter installationen, enligt Göteborgs stad som även poängterar att:

”elden konsumerar syret i rumsluften så det är viktigt att rummet har god ventilation”.

Välj kamin

Vilken kamin du ska välja beror bland annat på budget, rumsyta och användningsområde. Vill du bara ha en liten brasa att mysa framför krävs mindre storlek och kapacitet än om du behöver värma upp hela rummet. Fel storlek leder till ökade utsläpp och onödiga kostnader för dig. Fundera också över materialet. Plåt och gjutjärn värms upp snabbt, medan täljsten håller värmen även efter att elden slocknat.

Elda i kaminen

Även för eldningen finns olika alternativ. Ved av exempelvis björk är ett bra alternativ som är bra för miljön. Använd alltid torr ved, och bara så mycket som kaminen är anpassad för. En tumregel är att ved från lövträd ger mer värme än barrträd. Tänk på att vissa kommuner har regler för hur ofta och länge du får elda i kaminen.