Tips när du vill bygga en eldstad

Hitta rätt eldstad och bygg säkert – här finns det viktigaste för att komma igång. Få saker är så trevliga som att samlas kring en eld. En eldstad kan byggas inomhus eller utomhus och det finns många modeller att välja mellan. Eldstaden kan användas för uppvärmning, matlagning eller mys. Hur stort byggprojektet blir beror på vilka möjligheter som redan finns och hur mycket som behöver byggas om.

Att själv bygga en eldstad kräver dock kunskap då säkerheten är viktig. Hos www.murarestockholm.se finns murare med den behörighet som krävs och stor erfarenhet av olika typer av eldstäder. De viktigaste faktorerna för ett gott brandskydd är rätt installation, rätt eldning, samt regelbunden sotning och brandskyddskontroll av behöriga företag.

eld i öppen spisEldstadens användning

Hur eldstaden ska användas avgör dess placering och utformning. En eldstad för matlagning kan stå utomhus eller inomhus. Eldstäder för uppvärmning står ofta inne i ett hus, i en bastu eller liknande. Om eldstaden endast kommer användas för mys placeras de ofta i vardagsrum. Användningen och placeringen är viktig att ha klar inför valet av modell.

Ta reda på möjligheter och tillstånd

Uppförande av en ny eldstad och ombyggnation av en gammal eldstad behöver anmälas till kommunen och granskas innan den tas i bruk. Eventuellt kan ett bygglov behövas. Inför bygget bör en sotare eller murare konsulteras för att bedöma omgivande konstruktioner. En ny eldstad kan anslutas till befintliga rökkanaler eller få en ny platsbyggd. En gammal eldstad bör besiktigas för att kontrollera att rökkanalen är tät och skorstenen fri. Ofta krävs ett startdatum från kommunen innan bygget får påbörjas.

Välj modell

Det finns en stort antal modeller att välja mellan och vilken som passar beror på placering, användning och personlig preferens. Vackraste eldstaden är inte alltid lämplig. En öppen eldstad behöver ständig tillsyn, använder större luftvolym och kan orsaka kallras inomhus. Murade eldstäder med liten öppning används främst för att lagra värme och används för uppvärmning eller brödbak. Kaminer kan vara fristående eller placeras som kassett i en murad eldstad, de har ofta luckor i glas vilket gör dem säkrare.