Köpa ved

Det är populärt att använda ved som värmekälla. Men det kan lätt bli dyrt att köpa in den, om man inte planerar lite i förväg. Vad bör man tänka på när man köper ved?

Enligt Energimyndigheten använder ungefär en fjärdedel av de svenska småhusägarna ved som huvudsaklig värmekälla. Därtill ska läggas de som använder en mindre mängd ved, för komplement- eller trivselvärme. Till viss del beror detta på att ved är det överlägset billigaste bränslet. Det låga priset beror på att marknaden för ved är svåröverskådlig, och detta gör också att det inte finns någon officiell prisstatistik, vilket det gör för exempelvis pellets. De flesta som säljer ved är små aktörer, som har några få köpare.

Rent allmänt gäller när det gäller ved – precis som när det gäller teakmöbler, Kobra-telefoner och mycket annat – att ju mer glesbefolkat område, desto billigare ved. På landsbygden går det att köpa en pall ved billigt, medan den som bor i en storstad kanske är hänvisad till byggvaruhusen, där man får betala runt 50 kronor för en 40-liters säck ved. Ännu dyrare är veden som säljs på mackar.

Köpa av privatperson

Det kan därför vara lockande att istället köpa ved via exempelvis Blocket. Det är alltid billigare än att köpa ved på mack, men hur mycket ved man får för pengarna varierar kraftigt. Veden säljs för det mesta per kubikmeter, men definitionen av vad en kubikmeter egentligen är kan variera kraftigt. Om veden levereras lös, eller prydligt staplad på pall, gör det stor skillnad för hur mycket bränsle man verkligen får. Som köpare bör man därför se till att man är överens med säljaren om vad en kubikmeter verkligen innebär. Jämför gärna flera försäljares priser, och tänk också på att kvaliteten på veden kan variera. Det är faktiskt inte säkert att ved som kostar mer håller bättre kvalitet. Priset speglar också arbetsinsatsen: om man har möjlighet att hämta veden själv kan man få bättre ved, till lägre pris, än om man får den levererad hem.